Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk rektor

Født onsdag den 15. juli 1857 i Skjern
Død mandag den 7. maj 1923 i København

Mini-biografi: Var datter af en provst, flyttede ved faderens død med moderen til Nørrebro og kom i Marie Kruses Skole. Underviste på N. Zahles Skole, tog 1881 lærerindeeksamen, siden institutbestyrerprøven. Blev 1891 matematisk-naturvidenskabelig student og købte 1892 Emilie Løbners Højere Pigeskole på Nørrebrogade, der blev omdøbt til Karen Kjærs Skole. Den fik stor succes, måtte udvides og der måtte opføres en ny skole i Gartnergade. Karen Kjær fik oprettet børnehave så eleverne kunne være på skolen, fra de var 4 til 18-19 år. 1895 afholdtes for første gang almindelig forberedelseseksamen, 1899 oprettedes et ottemåneders fortsættelseskursus og året efter kom der et skolekøkken, hvor man som de første i Danmark underviste i huslig økonomi med både teoretisk og praktisk husgerning. Skolen blev medlem af Bestyrelsesforeningen for Pigeskoler i København og på Frederiksberg og af Den danske Pigeskoles Pensionskasse. 1909 oprettedes nysprogligt gymnasium på skolen, de første studenter dimitteredes 1912, 1915 indførtes matematisk linje og 1916 udnævntes Karen Kjær som en af de første kvinder til rektor. Karen Kjær var medlem af bestyrelserne for Pigeskolernes Faglærerindeeksamen, for Pædagogisk Selskab og var formand for De forenede Pigeskoler, hvor man fik indført pigeskoleeksamen, tog sig af løn og ansættelser samt forberedte statens overtagelse af private pigeskoler.