Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk forsøgsstationsforstander

Født tirsdag den 1. juni 1886 i Veddelev, Himmelev, Roskilde
Død fredag den 15. september 1967 i Askov, Vejen

Mini-biografi: Var søn af en landøkonom, kom efter skoletiden på Frederiksborg Højskole og Tune Landboskole, blev landbrugskandidat 1910 og derefter ansat som assistent ved Askov forsøgsstation og siden ved Tystofte forsøgsstation. Karsten Iversen blev 1921 forstander for Askov forsøgsstation med filialstationer, beklædte posten i 35 år og fik videreført gødningsforsøgene som stationen var hjemsted for. Var selv med i det praktiske arbejde og ydede en indsats, der fik stor praktisk værdi for det danske landbrug. En forsøgsberetning, offentliggjort i Tidsskrift for Planteavl om opbevarings- og udførselstider for staldgødning, medvirkede til indførsel af en hurtigere nedpløjning af staldgødningen end før og et forsøg med ajleanvendelse fik stor praktisk betydning. Iversen offentliggjorde forsøgsresultaterne i lærebøger og i fagpressen og opnåede en særlig position på området, både blandt teoretikere og praktiske landmænd. Blev ved landbohøjskolens 100-års jubilæum 1958, udnævnt til dr.agro. h.c. og havde adskillige faglige tillidsposter, var formand for gødningssektionen i Nordiske jordbrugsforskeres forening, for planteavlsudvalget under Foreningen af jydske landboforeninger, for repræsentantskabet i Andelsbanken og for Malt sogns andelskasse. Var medlem af bestyrelsen for De samvirkende danske landboforeninger og af Akademiet for de tekniske videnskaber. Stod for landbrugets regnskabsføring og udgav Regnskabsbog for Landmænd. Blev 1950 udnævnt til Ridder af Dannebrog.