Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk håndværker og arbejdsgiverforeningsformand

Født lørdag den 2. august 1845 i København
Død lørdag den 7. januar 1911 i København

Mini-biografi: Var søn af en snedkermester, blev i 1863 student fra Borgerdydskolen i København, læste jura og tog i 1869 kandidateksamen, fik i 1875 bevilling som overretssagfører. Kaspar Rostrup overtog i 1886 sin fars snedker- og ligkistevirksomhed, havde mange gode forbindelser til håndværkets mange organisationer og fik overdraget flere tillidsposter. Var fra 1896 formand i Håndværkerforeningen, fra 1898 oldermand i Snedkerlavet, fra 1906 formand for Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening. Sad som medlem af bestyrelsen for Københavns kommunale Arbejdsanvisningskontor, Håndværkerbanken, var medlem af Industriforeningens repræsentantskab, af bestyrelsen for Almindeligt dansk Vare- og Industrilotteri og af Teknologisk Institut. Rostrup blev i 1894 valgt ind som medlem af Københavns Borgerrepræsentation og varetog hvervet til år 1900.