Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker, departementschef og finansminister

Født tirsdag den 11. marts 1879 i Østermarie, Bornholm
Død mandag den 14. maj 1951 i Gentofte

Mini-biografi: Var søn af en avlsbruger, tog lærereksamen år 1900, blev 1902 student og i 1908 cand.mag. i geologi samt botanik. Virkede som adjunkt ved Rønne Statsskole 1909-20, sad tillige som medlem af Bornholms Amtsråd og valgtes i 1913 til Folketinget som repræsentant for Det Radikale Venstre. Kristian Hansen Kofoed sad i lønningsudvalget og var i 1914 med til at gennemføre lønningsloven for de videnskabelige institutioner, skabte i 1919 orden i statens samlede tjenestemands- og lønningsvæsen, fik reguleret løn samt ansættelsesforhold og den efterfølgende Tjenestemandslov af 1919 holdt stort set til reformen i 1969. Kofoed blev 1924 departementschef i Finansministeriet, i 1942 finansminister i regeringen Scavenius, der indgav sin afskedsbegæring i 1943, da man ikke ønskede at efterkomme besættelsesmagtens krav. Kofoed sad derefter i departementschefstyret til krigen sluttede. Blev tildelt adskillige tillidshverv, var bl.a. tilsynsførende ved Statens Seruminstitut, formand for Lønningsrådet, medlem af driftsbestyrelserne for De Bornholmske Jernbaner, af Foreningen til Dyrenes Beskyttelse, bestyrelsen for Samfundet og Hjemmet for Vanføre, formand for Jagtlovskommissionen af 1918, Statens forligsmand i arbejdsstridigheder, formand i Telefonvoldgiftsnævnet, i Udenrigsministeriets Opholdstillægsnævn samt bestyrelsesmedlem i flere Krigsforsikringsinstitutter. Udgav Bornholms politiske Historie I-V og <Digte i Hjemstavnsmålet. Modtog Fortjenstmedaljen i guld, blev udnævnt til Storkorsridder af Dannebrog og Dannebrogsmand.