Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk statistiker og direktør

Født mandag den 15. juli 1895 i Hillerød
Død tirsdag den 19. september 1978 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af en lektor, blev 1913 student, tog 1919 statsvidenskabelig embedseksamen, fik samme år ansættelse som sekretær på Københavns statistiske kontor, blev 1922 fuldmægtig, 1929 konstitueret kontorchef, blev 1931 chef og 1946 direktør. Kontoret havde ansvar for administration og drift af Københavns Folkeregister, af Københavns Kommunes hulkort- og Edb-central, udførte administrative funktioner ved afholdelse af offentlige valg, var under krigen ansvarlig for rationeringsadministrationen. Kjeld Johansen var afstemningskommissær ved folkeafstemningen 1935 om Saars nationale tilhørsforhold og tog efter krigen initiativ til genoptagelse af det internationale statistiske samarbejde. Var lærer og foredragsholder ved postvæsenets fagkursus, formand for de statsvidenskabelige censorer Københavns Universitet, censor ved statsvidenskabelig eksamen, ved Aarhus Universitets økonomiske eksamen og censor i statistik ved Handelshøjskolen i København. Sad som medlem af The Econometric Society, The Committee on Statistics of Large Towns, nedsat af The International Statistical Institute, var rådsformand og siden præsident i The International Association of Municipal Statisticians. Blev 1966 medlem af det internationale statistiske institut og deltog 1974 aktivt i internationalt bystatistikermøde i Zürich. Var medlem af nævnet vedrørende pålæggelse af antidumpingtold og udligningstold, af ministerielle udvalg og kommissioner vedrørende folke- og civilstandsregistrering, medarbejder ved Hagerups leksikon, Den lille Salmonsen og Raunkjærs leksikon, redaktør af Københavns kommune.