Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk skovrider

Født mandag den 14. april 1913 i Klodskov, Nykøbing Falster
Død torsdag den 11. april 1991

Mini-biografi: Studerede efter realeksamen skovbrug ved Landbohøjskolen og blev forstkandidat 1935. Fik allerede fire år senere den landbrugsvidenskabelige doktorgrad på en afhandling om skovtræers roddannelse. Publicerede senere en række væsentlige undersøgelser over træers livsfunktioner og sygdomme og blev herfor i 1966 hædret med den fornemme tyske Wilhelm-Leopold-Pfeil pris. Ansat ved Statens forstlige Forsøgsvæsen og ved Statsskovvæsenet 1937-44. Skovrider ved Aarhus Kommunes skove 1946-83. Varetog desuden det forstlige tilsyn med skovene tilhørende Moesgård Museum syd for Aarhus og Sandbjerg Slot ved Sønderborg. Ladefoged gjorde et stort arbejde i tale og skrift for at udbrede kendskabet til skovenes flora og fauna og til skovbruget. Udgav flere bøger om livet i skoven samt den meget benyttede vejledning til jagtprøven Jægerens første bog. Blev et kendt ansigt da han i 1960'erne deltog i den populære tv-serie Spørg Aarhus. Bestred gennem årene mange tillidshverv: Var ledende senior i Aarhus Studenterforening 1958-59, formand for Dansk Jagtforening 1961-81, præsident for Forenede Danske Motorejere (FDM) 1972-81 og formand for Sparekassen Østjylland og senere for Sparekassen SDS fra 1973. Ridder af 1. grad af Dannebrogordenen 1981.