Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk jurist, retslærd og professor

Født tirsdag den 7. juni 1864 i København
Død tirsdag den 14. september 1954 i København

Mini-biografi: Blev student 1883, cand.jur. 1890 og fik 1892 Universitetets guldmedalje. Var assistent i finansministeriet 1891-93 og blev ansat i Folketinget 1895, fra 1898 som protokolsekretær. 1906 blev Berlin dr.jur. Det var især det forfatningsmæssige forhold mellem Danmark og Island, der havde hans store interesse og blev derfor i 1907, sekretær i den dansk-islandske kommission. I 1910 blev Berlin docent i islandsk ret og 1911 ekstraordinær professor i offentlig ret og islandsk ret. Udfoldede gennem årene et stort juridisk forfatterskab: Om valg- eller stemmepligt (1910), Europæiske lovgivende Forsamlinger (1910), lærebogen Den danske Statsforfatningsret (1916) m.fl. og desuden en mængde afhandlinger i Tidsskrift for Retsvidenskab, Gads danske Magasin og Tilskueren. Tog med stor energi til orde mod de islandske statsretslige særkrav i mindre skrifter og afhandlinger som Om Islands statsretslige Stilling indtil 1951 (1908), Islændernes gamle Overenskomst af 1262 og Islands Stilling derefter (1908). I bogform udgav Berlin Islands statsretslige Stilling efter Fristatstidens Ophør (1909) og Det norske og danske Rigsraads Stilling til Danmark (1911).