Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter, historiker og professor

Født fredag den 13. august 1875 i Aarhus
Død fredag den 30. juni 1967 i København

Mini-biografi: Var søn af sognepræst Adam Fabricius, tog studentereksamen fra kursus 1895, skoleembedseksamen med historie som hovedfag 1901. Modtog 1903 universitetets guldmedalje for en afhandling om nationalitetsskiftet i Skåne efter 1658, tog 1906 doktorgraden for 2. bind af Skaanes Overgang fra Danmark til Sverige, der fører fremstillingen op til 1676. Blev 1909 underarkivar ved Rigsarkivet, 1917 professor i historie ved Københavns Universitet med 15- og 1600-tallet, Orienten og Grækenland i oldtiden som undervisningsområde, var tillige regensprovst. Knud Fabricius behandlede mange forskellige emner i specialafhandlinger og monografier, værket Das antike Syrakus = Klio vandt international anerkendelse, bogen Kongeloven. Dens Tilblivelse og Plads i Samtidens natur- og arveretlige Udvikling er en omfattende idéhistorisk undersøgelse, andre skrifter omhandler bl.a. begrebsanalyse og -historie og statsretlige problemer. Bidrog til den almindelige Danmarkshistorie med Enevældens Dæmring og den ældre Enevælde samt Sønderjyllands Historie. Sad under grænsestriden i komiteen for Flensborg og Mellem-Slesvig. Fabricius redigerede og ydede bidrag til populærhistoriske værker, som Danske Stormænd, Danmarks Konger og skrev bogen om Griffenfeld. Var medstifter siden formand af Dansk historisk fællesforening, i bestyrelsen for Den danske historiske forening og var forstander for Det kgl. danske selskab for fædrelandets historie. Var medlem af Videnskabernes selskab, Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør.