Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk landsretssagfører

Født lørdag den 23. maj 1914 i København
Død torsdag den 25. december 1986

Mini-biografi: Var søn af en højesteretssagfører, blev i 1932 student fra Østersøgade Gymnasium, læste derefter jura og tog kandidateksamen i 1939. Knud Fich fik bestalling som sagfører i 1943, blev landsretssagfører i 1944, underviste i erhvervsret på Handelshøjskolen i København og 1944 assisterede statsadvokaterne ved Østre Landsret i året 1945-46. Fik møderet for højesteret i 1948 og tog sig derefter af offentlige sager til 1977. Virkede som lektor 1950-79 og havde hvervet som censor 1967-73. Sad som medlem af 1. advokat kreds' bestyrelse 1960-68, havde formandsposten 1966-68, var medlem af advokatnævnet 1969-77 og her formand 1973-77. Fich var desuden medlem af bestyrelsen for Generalkonsul Gösta Enboms Fond, af Fonden til Fordel for Nationalmuseets 3. afd., Norma og Frode S Jacobsens Fond, Revisor Poul Sixtus Hingel og Ægtefælle Anna Lunges Legat, Isenkræmmer Johan Madsen og Hustru Marie Madsens Mindelegat, A/S Holger Petersen, Hvalsøe & Erlandsen A/S og Winterthur-Borgen A/S. Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog.