Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk generalmajor

Født fredag den 21. januar 1898 på Sasmosegård, Jyderup, Holbæk
Død tirsdag den 31. december 1963 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af en dyrlæge, kom efter skoletiden i lære som tømrer, blev svend 1917, gik på Odense Tekniske Skoles dagskole og blev 1920 bygningskonstruktør. Knud Hee Lindhardt kom derefter ind ved militæret, blev 1923 sekondløjtnant i Ingeniørtropperne, 1926 premierløjtnant i artilleriet og gennemførte i årene 1929-32 Hærens Officersskoles våbentekniske kursus. Blev 1935 kaptajnløjtnant i artilleriet, året efter fuldmægtig i Krigsministeriet, 1938 kaptajn i artilleriet, 1945 kontorchef i Krigsministeriet, 1946 afdelingschef og oberstløjtnant, 1950 afdelingschef i det nyoprettede Forsvarsministeriums 2. afdeling, blev oberst 1952 og afsluttede karrieren som generalmajor i 1954. Lindhardt sad som medlem af bestyrelsen for Københavns Officersforening, var formand for Krigsministeriets Erstatningsudvalg og Hærens Uniformskommission af 1945, medlem af det militære produktions- og forsyningsråd i London 1949, medlem af forretningsudvalget i Forsvarets Materielnævn 1953 og af flere ministerielle udvalg og kommissioner. Blev ved sin pensionering medlem af bestyrelsen i den danske våben- og maskinfabrik A/S Wejra. Modtog De Danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeningers hæderstegn, hæderstegnet for god tjeneste ved hæren, var Kommandør af Dannebrog, Dannebrogsmand og Kommandør af den svenske Sværdorden.