Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk overtoldinspektør, jurist og censor

Født torsdag den 23. september 1915 i Aalborg
Død mandag den 7. september 1998

Mini-biografi: Var søn af en overtoldvagtmester blev i 1934 student fra Odense Katedralskole, læste derefter jura og tog kandidateksamen i 1945. Fik samme år ansættelse som sekretær i Finansministeriets 2. Hovedrevisorat, flyttedes senere på året til departementet for Told- og Forbrugsafgifter, blev i 1948 udnævnt til fuldmægtig, 1956 til ekspeditionssekretær og i 1962 til kontorchef. Knud Jespersen blev i 1975 overtoldinspektør i direktoratet for toldvæsenet og varetog stillingen til 1985. Fik tildelt adskillige tillidshverv og var 1945-53 medarbejder i overinspektionen for Børneforsorgen, 1953-70 ved Københavns Universitets administration, var medlem af flere nævn og udvalg, bl.a. oms-nævnet 1962-65, nævnet angående afgift af spiritus 1965-69, finanskomiteen i toldsamarbejdsrådet i Bruxelles 1968-71, toldgrænsekorpsets eksamenskommission og fagkursus 1965-68, toldvæsenets hovedsamarbejdsudvalg 1975-85 samt toldvæsenets indstillingsnævn vedrørende forfremmelsessager 1975-85, sad 1975-85 som censor ved toldskolen. Blev udnævnt til Kommandør af Dannebrog.