Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk overlæge og professor

Født fredag den 20. juli 1877 på Frederiksberg
Død torsdag den 29. december 1955 i Skodsborg

Mini-biografi: Var søn af grosserer og filantrop Johannes E. Schrøder, blev student fra Østersøgades skole i 1896, læste medicin og blev i 1903 medicinsk kandidat. Arbejdede herefter på forskellige hospitaler i København samt på universitetets laboratorium, skrev i 1909 doktordisputatsen Om Aareladningens Indflydelse paa Blodets Agglutinin-Holdighed. Knud Schroeder blev i 1912 udnævnt til overlæge på Odense amts og bys sygehus' medicinske afdeling, i 1914 til leder af tuberkulosestationen i Odense og passede denne stilling i 18 år. Begyndte at behandle patienter med sygdomme i leddene ved at indsprøjte svovlolie, iagttog en betydelig feberreaktion og påbegyndte nu at behandle patienter med lammelser på samme måde, en såkaldt sulfosinbehandling. Fremlagde i 1927, ved den 13. nordiske kongres for indvortes medicin i København, et materiale på syv observerede tilfælde, blev internationalt kendt og opfordredes i 1938 til at aflægge rapport ved l'Union Thérapeutique's årsmøde i Paris, rapporten blev offentliggjort i Bulletin de la Société de Thérapeutique året efter. Schroeder havde en del tillidsposter: var medlem og en tid formand for bestyrelsen i Dansk medicinsk selskab, medlem af centralbestyrelsen i Nationalforeningen til tuberkulosens bekæmpelse, af Rigsforeningen til gigtens bekæmpelse, af Deutscher Verein für Psychiatrie og af l'Union Thérapeutique. Var Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand.

Christians Kirke (tidl. Frederiks Tyske Kirke), København 2011
© www.gravsted.dk (foto:fl)