Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk gehejmeråd

Født lørdag den 21. december 1639 på Trollenäs Slot (tidl. Näs), Eslöv, Skåne, Sverige
Død tirsdag den 18. april 1702 i København

Mini-biografi: Var søn af en rigsråd, mistede sin mor som spæd, kom 1654 på Sorø Skole, videre til Akademiet, fik afbrudt studierne på grund af krigen med svenskerne, begav sig 1658 til udlandet for at studere. Knud Thott opholdt sig 2 år i Heidelberg, vendte hjem 1661, tog snart af sted igen til Nederlandene, England, Frankrig, Schweiz, Tyskland, rejste hjem til København 1664. Var som ejer af fædrenegården Næs og Barsebæk knyttet til Skåne og havde svoret troskabsed til den svenske konge, men blev da Skånske Krig brød ud 1676, efter kongelig ordre ført til Danmark, fradømt ære, liv og gods og henrettet in effigie. Udnævntes af Christian V til amtmand 1678, fik sine ødelagte skånske godser tilbage, men skilte sig af med dem. Fik i stedet Gavnø 1681 og havde Knudstrup fra ægteskabet med Sophie Brahe, ejede nogle år også Saltø. Thott blev 1680 udnævnt både til kommerceråd og etatsråd, var medlem af kommissionen, der skulle revidere regnskaber. Fik titlen gehejmeråd 1682, blev året efter deputeret i Generalkommissariatet for Land- og Søetaten, modtog det hvide bånd 1684. Blev præses i Krigskommissariatet 1699, året efter deputeret for Finanserne og medlem af Gehejmekonseillet og af regeringen, blev 1701 1. deputeret for Finanserne.