Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk redaktør og politiker

Født onsdag den 16. september 1846 i København
Død fredag den 24. juni 1904 i Ordrup

Mini-biografi: Var søn af en husmand, blev efter skoletiden elev på Gerlev højere bondeskole, læste til lærer på Blågård seminarium og tog eksamen 1866. Fortsatte studierne, blev 1868 student, tog filosofikum og studerede filologi samt nationaløkonomi. Kristen Peter Korsgaard fik 1873 ansættelse som rigsdagsreferent ved Morgenbladet og blev 1884 redaktør da Viggo Hørup og Edvard Brandes, på grund af uoverensstemmelser med Christen Berg, gik fra bladet. Fik sin afsked da venstremanden Frede Bojsen fik indflydelse på Morgenbladet og oprettede derefter selv Aftenbladet. Det fik efter få år et overvældende oplag som Københavns første demokratiske aftenavis. Korsgaard stillede op til valg og kom ind i Folketinget i Odsherredkredsen 1889. Forhandlede med P.A. Alberti og kom af den grund i konflikt med Berg, som havde genoptaget sit samarbejde med Hørup. Var fra 1891 radikal løsgænger, stemte mod forliget 1894, mistede 1895 Odsherredskredsen og forsøgte et par gange forgæves at generobre den. Tjente stadig godt på Aftenbladet og udgav i årene 1892-1902 tillige Nykøbing Venstreblad. Korsgaard brugte også en del af sine indtægter til at køb af gårde i Gentofte og Ordrup, som derefter blev udstykket. Fik i Folketinget ikke særlig indflydelse, men tog dog initiativ til loven om æresoprejsning uden bevilling.