Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker, gårdejer og rentier

Født tirsdag den 29. januar 1878 på Askhøj, Silkeborg
Død tirsdag den 14. marts 1961 i Hurup, Thisted

Mini-biografi: Var søn af en skovfoged, fik efter skoletiden en uddannelse som lærer, blev ansat ved Thylands Højskole i Hundborg og siden ved Galtrup Højskole på Mors. Købte 1912 Pallisgård i Ullerup, flyttede 1918 til Gl. Ørum købte flere mindre landejendomme og bosatte sig i starten af 1930'erne permanent i Hurup. Kristian Fuglsang havde adskillige tillidsposter i erhvervslivet, var bl.a. formand og forretningsførende for Thy Højspændingsværk, bestyrelsesmedlem og siden formand i Det Thylandske landøkonomiske selskab, sad i Repræsentantskabet for Thisted-Fjerritslev-Jernbane fra 1927 og var medlem af Det kongelige danske Landhusholdningsselskabs Bestyrelsesråd. Fuglsang blev 1926 valgt ind som medlem af Folketinget for Thisted Kredsen, fik ved suppleringsvalget 1945 et af de ledige mandater til Landstinget og blev genvalgt 1947. Fulgsang var i tre år skatterådsformand og ydede en stor indsats for sin egn gennem sine 9 år i Folketinget, var bl.a. medvirkende til at der blev bevilget penge til finansieringen af Oddesundbroen. Var Ridder af Dannebrog.