Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk jurist og landretssagfører

Født onsdag den 24. februar 1926 i Roskilde
Død torsdag den 27. november 2003

Mini-biografi: Var søn af en rektor, blev 1944 student, læste jura og tog embedseksamen 1951. Aftjente herefter sin værnepligt, blev officer af reserven og var 1978-91 oberstløjtnant i livgarden. Engagerede sig i politik og øvede en stor indsats i Studenterforeningens konservative og KU. Kristian Mogensen blev 1953 fuldmægtig på et advokatkontor, 1959 kompagnon og fik 1962 møderet for højesteret. Vandt stor respekt for sin juridiske ekspertise og dømmekraft, blev rådgiver for bl.a. A.P. Møller-gruppen, Privatbanken, Kjøbenhavns Handelsbank, Den danske Bank, Det kgl. kapel og Den almindelige danske lægeforening. Var medlem af hovedbestyrelsen i Danmarks jurist- og økonomforbund og Industrirådet, formand for Det Kongelige octroierede almindelige Brandassurance Compagni, A/S Det danske Stålvalseværk og Nyt nordisk Forlag A/S. Varetog kongehusets interesser, bl.a. som medlem af kuratoriet for prins Joachim som ejer af godset Schackenborg og stod bag den økonomiske rekonstruktion af Det Berlingske hus efter arbejdskonflikten 1977. Var forsvarer for Erik Ninn-Hansen under Tamilsagen, generalsekretær ved de nordiske juristmøder, medlem af Advokatrådet og Retsplejerådet. Sad i Det Konservative Folkepartis hovedbestyrelse, fik politisk indflydelse ved, sammen med Aksel Møller og Poul Sørensen, at arrangere sammenkomster for konservative politikere og personer uden for partipolitikken. Mogensen var Ridder af Dannebrog samt Kommandør af 1. grad.