Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk jurist, docent og professor

Født fredag den 18. december 1868 i Nakskov
Død mandag den 28. april 1913 i København

Mini-biografi: Var søn af en farmaceut, blev i 1887 student fra Borgerdydskolen på Christianshavn, læste jura og tog kandidateksamen 1893. Modtog det Hurtigkarlske stipendium og foretog 1896-98 en videnskabelig udenlandsrejse, blev ved hjemkomsten ansat som sekretær i justitsministeriet, var fra 1901 sekretær ved Danske Korn- og Foderstof-Importørers fællesorganisation og ved Provins-handelsforeningernes fællesudvalg. Blev i 1902 midlertidig docent ved universitetet, tog samme år en doktorgrad på afhandlingen Konnossementet. En søretlig Studie og blev i 1903 udnævnt til professor ved universitetet. Ludvig August Grundtvig sad som medlem af adskillige aktieselskabers bestyrelser, var sekretær for kommissionen til udarbejdelse af forslag til lov om aktieselskaber samt medlem af den skandinaviske civillov kommission. Skrev flere afhandlinger samt anmeldelser o.l. i Ugeskrift for Retsvæsen, Tidsskrift for Retsvidenskab og Norsk Retstidende. Udgav Kortfattet Lærebog i Handels- og Vekselret, Kort Fremstilling af den danske Søret til Brug ved Forelæsninger, konkurrenceafhandlingen Om Reklamation i Formueretsforhold med særligt Hensyn til Køb og Salg, Hvorvidt bortfalde Underpanterettigheder ved 20-aarig Hævd? Kort Fremstilling af Forfatterretten efter Lov 20. Marts 1904 og Bernerkonventionen m.m. Grundtvig blev udnævnt til Ridder af Dannebrog og til Dannebrogsmand.