Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter, officer, lærer og rektor

Født søndag den 30. oktober 1825 i Ribe
Død tirsdag den 14. december 1875 i København

Mini-biografi: Var søn af en præst, blev 1842 student, læste teologi og tog kandidateksamen 1847, fik herefter ansættelse som lærer ved Caroline Amalies Asylskole. Blev året efter sekondløjtnant i infanteriets krigsreserve da 1. Slesvigske krig brød ud, udnævntes 1849 til premierløjtnant, efter at have deltaget i slaget ved Fredericia og tog 1852 afsked fra hæren som kaptajn. Laurids De Thurah underviste en tid på en skole i Odense, blev 1856 konstitueret som rektor i Tønder og året efter udnævnt til anden lærer ved Tønder skoleseminarium. Måtte 1864 se sig afsat af de preussisk-østrigske civilkommissærer og derpå afskediget af den danske statsstyrelse. Fik 1865 ansættelse på Schneekloths Skole i København, underviste her til sin død og var en dygtig og afholdt lærer. De Thurah debuterede som forfatter 1852 med bogen Fra Krigens Tid, 6 Fortællinger for den modnere Ungdom, af en Reserveofficer, 1854 kom Færøernes Historie, fortalt i Korthed, 1857 Det sidste Bretlandstog, en Skildring af det danske Folkeliv og 1869 Vejledning i de grammatikalske Grundbegreber. Skrev desuden forskellige lærebøger i kristendom, afhandlinger om kirkelige sager og oversættelser af religiøse skrifter og leverede adskillige bidrag til dagblade og tidsskrifter. Var bror til C.H. de Thurah.