Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk biskop

Født onsdag den 6. august 1589 i Skagen
Død fredag den 22. juni 1655 i Roskilde

Mini-biografi: Var søn af en fisker, kom til at gå i skole i København, mistede begge forældre i tiårsalderen og blev optaget i professor Thomas Finckes hjem. Var flittig og yderst velbegavet, blev student og fik ansættelse som hører ved Vor Frue Skole 1610, blev 1612 betroet at ledsage den københavnske borgmesters sønner på en rejse til udlandet. Laurids Mortensen Scavenius kom hjem 1617 og tog magistergraden på Københavns Universitet, rejste derefter til Schweiz og besøgte på hjemturen Frankrig og Nederlandene. Blev 1620 kompastor, 1625 enepræst og lector theologiæ ved Roskilde Domkirke, 1627 sognepræst ved Nikolaj Kirke i København, 1639 professor i teologi og tog året efter doktorgraden. Var universitetets rektor, da Christian 4. døde i 1648, havde støttet kongen i striden med Kirsten Munk og børnene og blev forgæves søgt afsat af Corfits Ulfeldt. Ved Hans Hansen Resens død 1653, indviedes Scavenius til biskop over Sjællands stift, men døde to år senere af en pludselig opstået sygdom under et ophold i Roskilde. Har skrevet flere danske, tidstypiske ligprædikener, en latinsk mindetale ved Christian IV's død, med karakteristik af kongens personlighed samt adskillige teologiske disputatser, bl.a. De sacramentis ecclesiæ. Var far til 15 børn, her i blandt generalprokurør Peder Lauridsen Scavenius.