Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter, historiker og professor

Født onsdag den 20. december 1780 på Elvedgård, Veflinge, Bogense, Fyn
Død mandag den 12. juli 1858 på Elvedgård, Veflinge, Bogense, Fyn

Mini-biografi: Var søn af en kancelliråd, undervistes fra 10års alderen hos præster på Fyn og i Jylland. Blev 1798 student, tog året efter juridisk forberedelseseksamen, men valgte at studere medicin og tog embedseksamen 1803. Lauritz Schebye Vedel Simonsen var især interesseret i fagets historie, vandt 1803 universitetets guldmedalje for en medicinal-historisk afhandling, blev dr.med., studerede derefter ved universiteterne i Göttingen og Halle og stiftede bekendtskab med Henrich Steffens. Blev 1807 volontør ved universitetsbiblioteket hos professor Rasmus Nyerup, blev 1808 amanuensis, men sagde op året efter. Tog til Fyn for at indsamle oldsager og dialektord, blev 1810 medlem af Videnskabernes Selskab og af kommissionen til oldsagers opbevaring og modtog af kongen, to års understøttelse á 600 rigsdaler til studium af fædrelandets historie. Fik titel af professor, indsamlede og registrerede dokumenter og manuskripter i arkiver og hos private i fynske købstæder, var siden på antikvariske rejser til Jylland. Har udgivet bl.a. Udsigt over Natjonalhistoriens ældste og mærkeligste Perioder I-II og Bidrag til Odense Byes ældre Historie. Overtog 1832 godset Elvedgård, donerede penge til en skole, et sognebibliotek og til oprettelse af et hospital. Fik titel af etatsråd, af konferensråd, udnævntes til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af Dannebrog.