Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk veterinær, forfatter, redaktør og professor

Født lørdag den 4. marts 1876 i København
Død lørdag den 29. november 1958 i Holbæk

Mini-biografi: Var søn af en værtshusejer, læste til dyrlæge og fuldendte studiet 1898, arbejdede herefter som dyrlæge i Sverige og Norge, vendte hurtigt tilbage til Danmark og blev ansat som assistent ved Forsøgslaboratoriets bakteriologiske afdeling, siden tillige ved Veterinær- og landbohøjskolens stationære klinik. Fungerede som censor i fysiologi og almindelig patologi i årene 1904-54 og var forstander for det bakteriologiske laboratorium Ratin i København. Anders Peter Louis Bahr blev 1911 dansk redaktør og medudgiver af Skandinavisk Veterinærtidsskrift, tog i 1922 sin doktorgrad ved veterinærskolen i Hannover. Interesserede sig især for bier, underviste i flere år i bakteriologi og biers sygdomme på Danmarks biavlerforenings periodiske kursus for biavlslærere og skrev en del bøger om honningbiens liv og sygdomme, bl.a. Paratyfus hos Honningbien, Sygdomme hos Honningbien og dens yngel samt Nogle Undersøgelser vedr. Honningens Betydning i sanitær Henseende. Bahr skrev desuden adskillige videnskabelige og populære artikler om udryddelse af gnavende skadedyr som f.eks. rotter. Blev Ridder af Dannebrog 1930.