Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk ingeniør og professor

Født lørdag den 22. april 1826 i København
Død tirsdag den 21. december 1897 i København

Mini-biografi: Var søn af en fabriksmester, tog 1845 polyteknisk adgangseksamen, 1846 landmålereksamen, blev 1849 polyteknisk kandidat som mekaniker. Studerede kemi og blev 1851 assistent ved Københavns havnevæsen. Var beskæftiget ved ombygningen af Langebro og Stormbroen, blev 1852 havnebygmester og udførte bl.a. opfyldningen af kanalen på Skt. Annæ Plads. Ludvig Holmberg blev på D.G. Monrads forslag, udpeget som lærer i bro-, vej-, vand- og jernbanebyggeri, tog til École des ponts et chaussées i Paris og til hollandske havne for at forberede sig. Holdt ved hjemkomsten forelæsninger over fundering, jordarbejde, vej- og jernbanebygning, bro-, havne- og digebygning, vanding, udtørring og vandløbsregulering og satte undervisningen i system. Blev 1860 docent i jord- og vandbygningslære ved Landbohøjskolen, 1869 udnævnt til professor. Var medlem af Polyteknisk læreanstalts bestyrelse, af direktionen for de Massmannske søndagsskoler, af Industriforeningens repræsentantskab, af Københavns borgerrepræsentation og havneråd, af bestyrelsen for Nye danske Brandforsikringsselskab og af bestyrelsen for Kirkelig forening for indre mission. Holmberg skrev flere artikler i tekniske tidsskrifter og forelæsningskompendier, var medforfatter på De mechaniske Grundlove for Bygningsvæsenet og Lærebog i teknisk Mekanik. Oprettede sammen med hustruen, et legat for enker og ugifte døtre efter embeds- og bestillingsmænd i København. Var Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt kommandør af 2. grad.