Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk domprovst og teolog

Født søndag den 23. april 1820 i Sterrede, Skælskør, Slagelse
Død søndag den 26. maj 1895 i Roskilde

Mini-biografi: Var søn af en birkedommer, blev 1837 student, læste derefter teologi og tog kandidateksamen 1844. Fortsatte med at studere og manuducere i København, underviste bl.a. på Borgerdydsskolen på Christianshavn, men havde som mål at blive lærer ved universitetet. Ludvig Gude blev i stedet kaldet til sognepræst for Hunseby 1848, under Knuthenborg på Lolland efter privat indstilling. Blev 1866 domprovst og sognepræst ved Roskilde Domkirke samt provst for Sømme og Voldborg Herreder, beklædte dette embede resten af livet. Havde allerede i studieårene sluttet sig til biskop H.L. Martensen, der gerne så Gude som sin efterfølger på Sjællands Bispestol. Gude tog 1851 del i den kirkelige debat ved et anonymt skrift: Om Mag. S. Kierkegaards Forfattervirksomhed, skrev 1857 et Indlæg i Kirkeforfatningsstriden og udgav to år efter en Monografi om Irvingianismens Betydning i vor Tid. Blev 1874 dr.theol. på 1. del af et større dogmatisk-historisk Værk om den hellige Nadver, 2. del udkom 1887. Udgav desuden nogle mindre skrifter og to samlinger af prædikener. Gude sad flere gange som formand for Roskilde Præstekonvent og var fra 1875 fast censor ved den teologiske embedseksamen. Var udnævnt til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af Dannebrog af 2. grad.