Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker, forpagter og landstingsmand

Født fredag den 25. februar 1859 i Hassing, Thisted
Død tirsdag den 2. maj 1911 i København

Mini-biografi: Var søn af en smed, fik efter endt skolegang en uddannelse ved landbruget og blev med tiden forpagter. Medvirkede ved oprettelsen af et mejeri og en brugsforening, blev formand begge steder og valgtes 1897 til formand for Hurup sogneråd og for Kommunens frie Fattigkasse, varetog embedet i 8 år. Lavst Kristen Kristensen sad som formand for Den gensidige Ulykkesforsikring for Thisted Amt, for Sydthys Landboforening var næstformand i Kontrolkomitéen for Jysk Landhypotekerforening. Medlem af Hurup Menighedsråd, af Thisted amtsråd, af Overskatterådet for Thisted Amt af Landbokommissionen vedrørende værdistigningsskatten og af bestyrelsen af Jyske Landboforeninger. Valgtes 1905 til landstingsmand for partiet Venstre og kom i Rigsdagen til at gå under navnet Kristensen-Hurup, mens det i Thy var Lavst Kresten, der blev anvendt. Havde en sund dømmekraft, var jævn og ligetil, god til tal og en autoritet inden for skattepolitik, udtalte sig aldrig om sager uden at have sat sig grundigt ind i dem. Holdt sig fra storpolitik, men stemte sammen med N.P. Madsen-Mygdal mod sit parti ved forsvarsforliget 1909.