Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker

Født torsdag den 29. august 1811 i Skørping
Død tirsdag den 25. juni 1872 i København

Mini-biografi: Var søn af en præst, gik i Borgerdydskolen på Christianshavn, dimitteredes privat 1829, læste derefter jura og tog embedseksamen i 1834. Blev samme år ansat som fuldmægtig hos byfogeden i Skælskør, fulgte 1837 denne til Roskilde, blev 1838 selv konstitueret byfoged i Sorø og var fra 1842 til sin død overretsassessor i Viborg. Sad som repræsentant for Viborg-kredsen i Den Grundlovgivende Rigsforsamling 1848-49, var resten af livet kredsens folketingsmand og genvalgtes uden modkandidat. Blev under Fællesforfatningen af 1855, medlem af Rigsrådet og sad i Den Grundlovgivende Rigsforsamling til 1863. Laurids Nørgaard Bregendahl tilhørte venstre fløj af centrum og var i 1849, med til at bane vejen for vedtagelse af Grundloven, ved at stemme for det Bruun-Jespersenske kompromisforslag om valgbarhedscensus og indirekte valg til Landstinget. Stillede sig imødekommende over for Bondevennerne og fik 1859 deres støtte ved valget til viceformand i Folketinget og overtog siden formandsposten efter C.E. Rotwitt. Bevarede posten til 1870 og afløstes af Christopher Krabbe. Bregendahl stillede forslaget, som blev til Kreditforeningsloven af 20.6.1850, tog initiativ til dannelsen af Kreditforeningen for Jyske Landejendomsbesiddere og var selv formand herfor i næsten elleve år. Blev udnævnt til justitsråd, etatsråd, Ridder af Dannebrog samt til Kommandør af 2. grad.