Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk fabrikant og etatsråd

Født lørdag den 8. juli 1815 i København
Død søndag den 16. november 1890 i Sundby, København

Mini-biografi: Var sønnesøn af fabrikant Jacob Holmblad, studerede på Polyteknisk Læreanstalt og tog 1837 polyteknisk kandidateksamen i anvendt naturvidenskab. Mistede kort efter faderen og blev bestyrer af dennes spillekort-, sæbe- og lakfabrik samt en limfabrik og et marvoliekogeri. Lauritz Peter Holmblad lod 1841 tilføre et trankogeri, året efter en moderne stearinlysfabrik, som 1847 udvidedes betydeligt og købte yderligere to lysfabrikker. Løste 1841 borgerskab som fabrikant, siden som grosserer. Fik flere offentlige hverv: blev medlem af kommissionen til overvejelse af foranstaltninger i anledning af pengekrisen, var 1846-59 medlem af borgerrepræsentationen, sad i Privatbankens bankråd og var blandt C.F. Tietgens solide støtter, var medstifter og medlem af bestyrelsen i Det forenede Dampskibs-Selskab, medstifter af Burmeister & Wain, Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise, Det Store Nordiske China og Japan Extension Telegraf-Selskab. Medlem af De danske Sukkerfabrikkers bestyrelse, formand for De private Assurandeurer, bestyrelsesmedlem i Nye danske Brandforsikringsselskab, medlem af sø- og handelsretten, kurator og direktør ved Vajsenhuset, formand for Foreningen for erhvervelse af kunstnerboliger. Overtog 1880 etatsråd J.C.A. Bocks stearinlys- og sæbefabrik på Christianshavn, ydede store bidrag til asyler, skoler og kirker på Amager, hvor virksomhederne lå. Fik titel af etatsråd, blev Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af 2. og 1. grad.