Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk planteavlskonsulent og forsøgsstations-forstander

Født tirsdag den 30. maj 1871 i Sømarke, Møn
Død tirsdag den 10. april 1934 i Tylstrup, Aalborg

Mini-biografi: Var søn af en gårdejer, fik en uddannelse ved praktisk landbrug og kom derefter på høj- og landbrugsskole. Arbejdede et par år som kontrolassistent og fortsatte sin uddannelse på landbohøjskolen, tog landbrugseksamen 1905, var på kursus i Askov, tog fortsættelseskursus i planteavl og fik tillægseksamen 1906. Lars Peter Jacobsen var i starten mest interesseret i husdyrbrug, men gik siden over til planteavl, underviste tre år ved Høng landbrugsskole og var derefter planteavlskonsulent for Ribe amts vestre landboforeninger. Blev 1912 leder af forsøgsstationen ved Tylstrup og fik udskilt afdelingen for moseforsøg til en filial-station. Jacobsen øvede sin største indsats inden for kartoffeldyrkning, udførte vigtige undersøgelser vedrørende ensilering, interesserede sig for moseopdyrkning, beskæftigede sig med dette gennem store opdyrkningsarbejder i Vildmosen og var fra 1920 medlem af Vildmose kommissionen. Havde adskillige tillidshverv: var formand for Ålborg amts landboforenings planteavlsudvalg, formand for Foreningen af jyske landboforeningers husmandsudvalg, medlem af det færøske landbrugsudvalg, medlem af det arbejdsløshedsråd regeringen nedsatte 1932 og øvede her en stor indsats til fremme af grundforbedringsarbejder. Jacobsen skrev kun korte beretninger, havde andre måder til at få forsøgsresultaterne gjort kendt og nyttige for praksis. Var Ridder af Dannebrog.