Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forstander og blindepædagog

Født tirsdag den 13. november 1877 på Frederiksberg
Død torsdag den 26. september 1935 i Refsnæs, Kalundborg

Mini-biografi: Var søn af en grosserer, blev 1895 student, læste teologi, tog kandidateksamen 1902 og blev året efter lærer ved Det kongelige blindeinstitut i København. Lars Rützou påtog sig den opgave at besøge de blinde i hjemmet for at se, hvilke forhold de levede under og måtte konstatere at det stod dårligt til socialt, da de blinde dengang, før blindeloven der blev vedtaget 1914, levede af fattighjælp. Rützou blev 1909 udnævnt til inspektør ved blindeinstituttets forskole på Refsnæs og tog året efter på studierejse til blindeinstitutter i udlandet for at se på forholdene der. Blev 1918 forstander for skolen, der nu var en selvstændig anstalt og lod som et forsøg, nogle svagsynede elever prøve at læse noget sort tryk, efter at øjenlægerne Konrad Lundsgaard og Ejler Holm havde vist interesse for svagsynsundervisningen. Besøgte 1922 svag-synsskolerne i Strasbourg og Berlin, fortalte samme år om eksperimenterne på Refsnæs-instituttet ved et møde i oftalmologisk selskab og lod resultaterne demonstreres af nogle elever. Kort efter oprettedes en svagsynsafdeling på Refsnæs. Rützou holdt ved det 7. nordiske møde for abnormsagen i Trondhjem, et foredrag om undervisning af svagsynede børn og udgav 1923 Historisk Oversigt over den kgl. Blindeforskoles 25-aarige Beståen. Var Ridder af Dannebrog.