Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk højskoleforstander

Født mandag den 7. maj 1855 i Rendsburg (Rendsborg), Schleswig-Holstein, Tyskland
Død mandag den 14. oktober 1918 i Hørsholm

Mini-biografi: Var datter af en oberstløjtnant, der faldt ved Dybbøl 1864 og boede sammen med moderen i København, tæt på Vartovs valgmenighed. Gik på N. Zahles Skole og blev som 17årig huslærer for skolebestyrer Hartvig Frisch' tre døtre, hvoraf en var den senere forfatter Gyrithe Lemche. Julie Mariane Dodt, kaldet "Ludi", kom 1884 på N. Zahles privatlærerindekursus, tog institutbestyrerprøve med fransk som hovedfag og blev ansat som lærer på søsteren Margrethe Dodts pigeskole. Giftede sig 1886 med papirhandler Louis Petersen, de havde fælles interesser i musik og kultur, og følte sig begge ansvarlige for samfundsudviklingen, parret forblev barnløse efter tabet af en søn, som døde kort efter fødslen. Petersen fik i 1902 opført den statelige ejendom Hvælvingen på Nikolaj Plads, havde længe næret et ønske om at oprette en skole, der skulle kombinere højskolens almendannelse med et fagligt indhold, men døde allerede i 1904. Ludi besluttede sig for at realisere drømmen og åbnede 1905 Købmandshvile, Den Danske Detailhandler-Højskole på deres landsted i Hørsholm. Fik straks succes, havde det første år 23 kursister, måtte 1911 udvide med en moderne skolebygning og afholdt 1912-19 tillige tremåneders sommerskole for unge piger. Ludi virkede selv som højskolemoder og underviste i bl.a. engelsk og tysk.