Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk gehejmekonferensråd, ritmester og officer

Født søndag den 24. august 1823 i Slagelse
Død lørdag den 30. september 1905 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af kammerherre Carl Adolph Castenskiold, kom som 13årig ind som officerselev og gjorde siden tjeneste ved hoffet. Blev sekondløjtnant 1840, var to år på Det gymnastiske Institut og blev derefter ansat ved 2. dragonregiment i Holsten. Ludvig Castenskiold blev taget til fange ved Treårskrigens udbrud og sad fanget i 1½ år, blev 1848 kommanderet til at tjene ved eskadronerne ved den slesvigsk-jyske grænse, var ansat ved 4. dragonregiment. Blev udnævnt til premierløjtnant ved gardehusardivisionen 1849, udviste stort mod under et angreb i slaget ved Kolding, fik hesten skudt væk under sig, slap selv uskadt og deltog i flere voldsomme slag. Castenskiold blev 1854 udsendt til den kejserlige rideskole i Wien, ved hjemkomsten ansat som adjudant ved 1. kavaleribrigade under prins Christians befaling da denne blev chef for kavaleriet. Castenskiold blev ritmester 1859, blev adjudant for kong Christian IX da denne kom på tronen 1863, 1866 udnævnt til kammerherre hos dronning Louise, blev 1879 hofchef, efter dronningens død tjenestegørende hos kongen og tillige ordensskatmester i Ordenskapitlet fra 1898. Udnævntes til gehejmekonferensråd 1891. Castenskiold blev Ridder af Dannebrog 1849, Dannebrogsmand 1866, Kommandør af 2. grad 1869, af 1. grad 1875, modtog Storkorset 1888, havde derudover modtaget en del udenlandske ordener.