Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker og konseilspræsident

Født tirsdag den 18. juli 1815 på Holsteinborg Gods, Rude, Slagelse
Død torsdag den 28. april 1892 i København

Mini-biografi: Blev student 1836 og overtog samme år godset Holsteinsborg. Gjorde sig i en årrække stærkt gældende i forskellige landbrugsorganisationer. Kom ind i politik 1847 som medlem af stænderforsamlingen for Sjælland. Her blev Holstein-Holsteinsborg en af de ledende i de store jordbesidderes modstand mod Junigrundloven. Blev 1855 valgt til det fælles rigsråd for Kongeriget og Hertugdømmerne, og blev 1866 medlem af Folketinget som repræsentant for Skælskørkredsen. Holstein-Holsteinborgs oprindeligt meget konservative synspunkter blev efterhånden så moderate, at han kunne slutte sig til det såkaldte Mellemparti i Folketinget. Ved en regeringskrise i 1870 blev han kompromiskandidaten til posten som konseilspræsident og kunne danne en regering bestående af Mellempartiet og De Nationalliberale. Regeringen Holstein-Holsteinsborg holdt i fire år og dens væsentligste resultat var at holde Danmark uden for den tysk-franske krig 1870. Efter regeringens afgang spillede Holstein-Holsteinsborg ingen særlig politisk rolle. Blev ved sin afsked benådet med Elefantordenen. Udnævnt til overkammerherre 1876, men måtte fem år senere afgive hofchargen på grund af et ikke standsmæssigt ægteskab.