Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk overkirurg

Født lørdag den 25. august 1860 i København
Død onsdag den 3. august 1949 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af en kommandør, blev 1878 student fra Metropolitanskolen, læste medicin, tog lægeeksamen 1886, gjorde derefter kandidattjeneste på Almindelig hospital og på Kommunehospitalet. Blev undervist af professor C.L. Studsgaard og inspireredes til at lære kirurgi, blev 1889 kandidat hos Frantz Howitz på Frederiksberg Hospital. Ludvig Kraft forsvarede 1891 disputatsen Experimentel-pathologiske Studier over akut Peritonitis for en doktorgrad og blev samme år reservekirurg på Kommunehospitalet. Udnævntes 1903 til overkirurg på Frederiksberg Hospital og virkede her som kliniker, kirurg og administrator til 1929. Foretog gennem årene flere studierejser for at sætte sig grundigt ind i nye teknikker hos tidens bedste kirurger, var en inspirerende lærer for studenterne ved praktikantklinikker og uddannede adskillige nye kirurger. Kraft interesserede sig især for underlivskirurgi og -betændelse, holdt foredrag og skrev videnskabelige artikler i nordiske tidsskrifter, virkede som læge ved forsikringsselskaberne Mundus og Hafnia. Var medlem af Cancerkomitéen, Landskomitéen for radiumfondet, af bestyrelsen for Samfundet for vanføre, var formand for Dansk kirurgisk selskab, Københavns medicinske selskab og for Komitéen til valg af censorer ved lægeeksamen. Blev som pensioneret redaktør og medarbejder ved Kirurgisk memoirelitteratur, skrev Lægeportrætter fra det 19. Aarhundrede og Asklepios' Tjenere I-II. Blev Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand og Kommandør af 2. grad.