Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk skoleinspektør

Født tirsdag den 20. august 1878 i Ballerup
Død tirsdag den 9. januar 1945 i København

Mini-biografi: Var datter af en sadelmager, tog 1899 lærereksamen fra N. Zahles Seminarium og blev ansat ved Københavns kommunale skolevæsen. Tog faglærereksamen i naturhistorie og kemi 1908, siden kurser i dansk og sproghistorie på Danmarks Lærerhøjskole. Modtog 1913 Kirstine Frederiksens Mindelegat og foretog en studierejse til tyske forsøgsskoler og til J. Ligtharts skole i Holland. Margrethe Petersen blev 1919 skoleinspektør ved Ny Carlsbergvejens Skole, indførte gruppearbejde, oprettede en læsestue, arrangerede lejrskoler og skrev bogen Ud i Naturen. Holdt musikaftener for forældre og større elever, indførte skolebal, elevråd og fritidsundervisning i træsløjd og musik, brød med kønsopdelingen og lod piger og drenge arbejde sammen. Blev 1934 inspektør ved Katrinedalsskolen og virkede her resten af sit liv. Margrethe Petersen var fra 1925 borgerrepræsentant for Det Radikale Venstre, medlem og en tid formand for Det pædagogiske selskabs repræsentantskab, medlem af bestyrelsen for Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed, medlem af Børnehjælpsdagens Hovedkomité, medstifter af Dansk Natur - Dansk Skole og Skolebiblioteksforeningen, aktiv i kvindesagen og forkæmper for ligeløn blandt hovedstadens lærere. Deltog ved møder i pædagogiske foreninger, har udgivet Danske Folkeviser, Kongedatteren Leonora Christina Ulfeldt og hendes Husbond, Kvinden i Danmark samt flere litterære pjecer til skolebrug, var medudgiver af den populære Svanebogen.