Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Norsk/Dansk geheimekonferensråd og legatstifter

Født lørdag den 22. april 1741 i Oslo, Norge (tidl. Christiania/Kristiania)
Død mandag den 27. januar 1812 i København

Mini-biografi: Den norske generalauditør og generalkrigskommissær Morten Wærn blev i 1767 gift med Anna Maria Haslef, der døde i 1771. Wærn giftede sig derefter med hendes søster Martha Haslef, der døde i København 1812. Da Morten Wærn var død i 1796, sad hun tilbage med en betydelig formue på 200.000 rigsdaler. Parret havde ingen børn, derfor forordnede Anna Wærn i sit testamente af 12. oktober 1800, at det meste af formuen skulle gå til oprettelse af Det Wærnske Opdragelses- og Undervisningsinstitut for fattige Børn af Borgerstanden i København, hvortil også norske børn skulle have adgang. Foruden forskellige gaver til private skænkede hun store pengesummer til Herlufsholm Skole, Almindeligt Hospital og Sct. Hans Hospital, Nicolai Sogns Arbejdshus m.m. Endelig forærede Anna Wærn i 1810, 30.000 rigsdaler til Det norske Landkadetkorps (Krigsskolen) i Christiania, hvorved hun opnåede titel af Gehejmekonferensrådinde.