Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk jurist, dommer og professor

Født onsdag den 19. februar 1913 i København
Død søndag den 11. oktober 1981 i Risskov, Aarhus

Mini-biografi: Var søn af en grosserer, blev 1931 student, tog 1938 juridisk embedseksamen på Københavns Universitet, modtog guldmedalje for besvarelse af prisopgave om betingelserne for traktaters afslutning. Blev sekretær i udenrigsministeriet, var 1943 attaché ved det danske gesandtskab i Bern, året efter legationssekretær ved det danske gesandtskab i London, udnævntes herefter til fuldmægtig. Max Sørensen erhvervede 1946, den juridiske doktorgrad på sin afhandling Les Sources du Droit International, blev 1947 professor i retsvidenskab ved Aarhus Universitet. Fik idéen til oprettelsen af studiet Statskundskab, der etableredes ved Aarhus Universitet 1959 med to professorater. Sad som medlem i De forenede Nationers kommission for menneskerettigheder, var 1954-56 formand for underkommissionen til beskyttelse af mindretal, medlem og siden præsident for Den europæiske menneskeretskommission, rådgiver i folkeret, medlem af den internationale stående voldgiftsret i Haag, dansk repræsentant i flere juridiske udvalg under FN og Europarådet. Sørensen blev 1973 udnævnt til den første danske dommer ved EF-Domstolen, varetog embedet til 1979 og fungerede som dommer ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol 1980-81. Fik en omfattende videnskabelig produktion inden for folkeret, statsforfatningsret og menneskerettigheder, hvoraf en del fremstår som juridiske klassikere. Sørensen modtog Fortjenstmedaljen i guld, blev udnævnt til æresdoktor ved Kiel Universitet og Strasbourg Universitet. Oprettede Max Sørensens mindefond.