Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk handelsmand og virksomhedsgrundlægger

Født onsdag den 16. oktober 1799 i Holstebro
Død mandag den 19. februar 1872 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af en kaptajn, rejste som 10årig med moderen til København for at komme på Landkadetakademiet, måtte af økonomiske årsager forlade uddannelsen som 13årig og i stedet gå i lære som kræmmer. Marinus Emanuel Grøn etablerede i 1825 en manufakturdetailhandel på hjørnet af Østergade og Købmagergade, var flittig og yderst sparsommelighed, tog 1839 grossererborgerskab og havde nu fået sparet nok penge op til at kunne etablere en engrosforretning. I krigsperioden 1848-50 fik forretningen et ret betydeligt opsving og i 1852 blev sønnen L.J. Grøn optaget som associé, hvorefter firmaet førtes videre som M.E. Grøn & Søn. I 1856 etableredes en filial i Manchester, i København opførtes et hovedsæde i Holmens Kanal, det var byens første varehus, blev tegnet af J.D. Herholdt og bygget 1862-63. Bygningen eksisterer stadig og er nu blevet fredet. Grøn blev med tiden en særdeles velhavende mand, der udfoldede betydelig velgørenhed, oprettede forskellige legater samt i 1860 M.E. Grøns og Hustrus Friboliger i København, til nedsat leje for værdige og trængende, over 50 år gamle ægtefolk, enker eller ugifte kvinder inden for middelstanden.