Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk rentemester og gehejmeråd

Født søndag den 7. september 1623 i Vilhelmsborg Gods (Skumstrup), Mårslet, Aarhus
Død fredag den 9. juli 1675 i København

Mini-biografi: Var søn af en godsejer, blev opdraget hos bl.a. teologen Holger Rosenkrantz, kom som 11årig på Herlufsholm Kostskole i 7 år og derefter på Sorø Akademi. Rejste i 1643 til Leiden for at videreuddanne sig, men vendte tilbage ved svenskernes angreb på Danmark samme år. Blev sekretær i kancelliet og var 1645 med ved fredsaftalen i Brømsebro, hvor Danmark måtte afstå store landområder til Sverige. Mogens Friis indledte året efter et længere ophold i Frankrig, vendte hjem for at være deltage i Christian 4.s begravelse og forvaltede derefter sine godser en tid. Ledsagede i 1650 grev Christian Rantzau på en diplomatisk rejse til kejserhoffet i Wien samt forskellige tyske fyrster, blev 1656 landkommissarius i Jylland og fik et præbende i Viborg, udnævntes 1657 til kongelig rentemester. Var kammerråd og i 1668 medlem af kommissionen, der i Tønder skulle bilægge grænsestridighederne mellem kongen samt Det Gottorpske Fyrstehus, sad som medlem af Skatkammerkollegiet til 1672. Friis var indehaver af adskillige godser og blev af Christian 5. i 1671, udnævnt til greve af Frijsenborg og var blandt de første, som modtog Dannebrogordenen ved etableringen samme år. Sad 1673-74 i Statskollegiet, blev gehejmeråd samt assessor i Højesteret, 1674 udnævnt til stiftsbefalingsmand over Aarhus Stift.