Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Kgl. Dansk nationalbankdirektør

Født tirsdag den 16. november 1824 i København
Død tirsdag den 12. juli 1892 i St. Gervais, Savoyen, Frankrig

Mini-biografi: Voksede op i små kår, kom i handelslære i København og fik stilling i bankierfirmaet Behrens & Söhne i Hamburg. Tog senere til Dansk Vestindien som købmand, men måtte efter nogle år vende hjem, da han ikke tålte klimaet. Fik i 1849 ansættelse i Intendanturen og efter Treårskrigen i finansministeriet. Levy ledte med stor dygtighed indførslen af rigsmønten i hertugdømmerne og deltog under handelskrisen i 1957 i forhandlingerne om dansk hjælp til det betrængte handelshus Pontoppidan & Co. i Hamburg. Da Nationalbanken fik behov for at styrke sin direktion, blev Levy udnævnt til kommitteret under direktionen. Det gav den driftige 33-årige mand nogle vanskelige år med en direktion bestående af ældre, konservative bankfolk, men blev ved en vakance i 1961 nationalbankdirektør ved kongelig udnævnelse. Reformerede den stagnerede forretningsgang og ledte i 31 år Nationalbanken med klog og forsigtig forudseenhed. Levy bragte aldrig banken i vanskeligheder, men var ikke bange for at tage en risiko som under handelskrisen i 1885. Deltog livligt i debatten om national-økonomiske spørgsmål i tiden og var tidligt en fortaler for guldmøntens indførelse her i landet. Da den lykkedes, gennemførte Levy overgangen fra sølvmønt med en dygtighed, der vandt almindelig anerkendelse.