Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk officer og litograf

Født mandag den 9. februar 1795 på Christianshavn, København
Død søndag den 9. juli 1854 i Fredensborg

Mini-biografi: Var søn af en købmand, blev som 11årig kadet, tre år efter stykjunker, 1810 sekondløjtnant, 1818 premierløjtnant, avancerede til kaptajn 1828, blev batterichef 1838 og major 1844. Tog sin afsked 1848, men fungerede alligevel under Treårskrigen som pladskommandant, i Middelfart og siden i Kolding. Niels Brock Krossing modtog nogle år undervisning på Kunstakademiet, udgav som militær nogle mindre lærebøger, blev ansat som inspektør på Det Kongelige Stentrykkeri, der leverede den nye litografiske kunst med hovedvægten lagt på fremstilling af landkort og plancher til undervisningsbrug. Det blev næsten fuldt ud drevet af militærfolk, officerer var ansat som tegnere og underofficerer som trykkere. Krossing gik ivrigt op i arbejdet og foretog 1822-23, med kongelig understøttelse, en rejse til Tyskland og Frankrig for at sætte sig ind i bl.a. kridtmaneren, skrev 1827 en artikel om Stentrykkerikunsten. Blev direktør og leder af trykkeriet, var 1831 medudgiver af 1. hæfte af De kongelige Billedgallerier med flere stentrykte gengivelser, af malerier på slottene Christiansborg, Fredensborg og Frederiksborg, havde 1827 fået eneret til udgivelsen. De fulgtes op af yderligere 6 hæfter, men blev en kostbar fiasko, den kunstneriske produktion blev nedlagt og stentrykkeriet blev ophævet 1843. Krossing var bror til forfatteren Nikolaj Krossing og komponisten P.C. Krossing.