Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker, konsul og brænderiejer

Født lørdag den 15. marts 1817 i Hobro
Død tirsdag den 29. januar 1884 i Hobro

Mini-biografi: Var søn af en sognepræst, den midterste i en børneflok på 7 og kom som 14-årig i lære i en stor købmandshandel med tilhørende kornhandel i Hobro, afsluttede lærlingetiden 1836. Fik 1842 borgerskab som købmand i Hobro, overtog en købmandsforretning sammen med en kompagnon og blev ved dennes død 1849 eneejer. Nicolai Edinger Balle Brasch havde god afsætning af danske landbrugsvarer til udlandet, og fik ved ophævelsen af den engelske korntold 1846, yderligere afsætningsmuligheder til England, der blev en stor aftager af især dansk korn. Brasch udnyttede mulighederne, bortforpagtede købmandsforretningen, dyrkede i stedet landbrug og anskaffede sig 160 tønder, blev dermed af de største ejendomsbesiddere i Hobro. Oprettede omkring 1850, tillige et teglværk og var snart byens største skatteyder. Brasch sad 1844-60 som medlem af Hobro Byråd, valgtes 1858 ind i Landstinget for Højre, sad til 1863, vendte tilbage 1866 og sad nu til sin død 1884, beskæftigede sig mest med næringslivet og kommunale forhold. Blev tildelt flere tillidsposter og var bl.a. medlem af Landmandsbankens bankråd, repræsentant i Købstædernes Kreditforening for Nørrejylland, formand for De danske Spritfabrikker og fra 1863 svensk-norsk vicekonsul. Modtog for sine aktiviteter 1864, da Hobro var besat af prøjserne, Det danske Ridderkors og den svenske Vasaorden.