Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk overretsjustitiarius

Født lørdag den 9. oktober 1824 i København
Død tirsdag den 3. marts 1891 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af en stadskonduktør, blev 1842 student, tog 1848 juridisk kandidateksamen, arbejdede som volontør i Justitsministeriet, avancerede 1852 til kancellist og tog samme år den slesvigske juridiske eksamen. Niels Frederik Schlegel udnævntes 1854 til protokolsekretær i Højesteret, 1860 til assessor i Landsover- samt Hof- og Stadsretten, 1872 til formand for Sø- og Handelsretten i København og 1880 til justitiarius for Landsover- samt Hof- og Stadsretten. Udgav 1861-64 sin værdifulde samling af højesteretsdomme i civile sager i tre bind, omfattende de sidste 39 år før indførelsen 1857 af domspræmisser, 1866 en systematisk oversigt over civile højesteretsdomme fra århundredets begyndelse, 1868 Skifteretten fremstillet efter den danske Lovgivning. Schlegel sad som juridisk censor, var formand for dispachørkommissionen, for Frederiksberg kommunalbestyrelse og fra 1874 medlem af landstinget. Sad i bestyrelsen for bl.a. det skeelske fideikommis, alderdoms-friboliger, Flakkebjerg og Landerupgård opdragelsesanstalter, Frederik VII's stiftelse, husejerkreditkassen, Det kongelige oktr. alm. brand-assurancekompagni og lodsvæsenskommissionen. Ydede på rigsdagen bidrag til forhandlingerne om søfartens, næringsvæsenets og skolevæsenets forhold, ønskede eftergivelse af fattigunderstøttelse og en mere omfattende sociallovgivning. Tog initiativ til love om erstatning for uforskyldt varetægtsfængsel og godtgørelse til vidner. Har fået Schlegels Allé på Frederiksberg opkaldt efter sig. Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af 2.og 1.grad.