Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2021

Dansk præst

Født torsdag den 19. december 1816 i Stubbekøbing, Falster
Død tirsdag den 15. juli 1879 i København

Mini-biografi: Var søn af en konsistorialassessor, dimitteredes 1836 fra Odense Katedralskole, læste teologi og tog kandidateksamen 1841 fra Københavns Universitet. Var til 1844 huslærer i Roskilde, rejste derefter til København og underviste privat til 1849. Nicolai Gottlieb Blædel blev nu præst ved Almindeligt Hospital og Abel Cathrines Stiftelse, gjorde sig kendt og bemærket ved sin store indsats under koleraepidemien i København. Blev 1853 kapellan ved Garnisonskirken og 1859 sognepræst ved samme kirke, varetog dette embede til sin død. Havde stor tilslutning til sine prædikener, udførte et stort kirkeligt arbejde som leder af flere velbesøgte bibellæsninger og som foredragsholder for de teologiske kandidater. Blædel tilhørte folkekirkens højkirkelige strømning, stillede sig som biskopperne J.P. Mynster og H.L. Martensen, kritisk over for grundtvigianerne og kom tit i diskussion med præsten P.A. Fenger. Blev ved Københavns Universitets 500-års jubilæum 1879 udnævnt til dr.theol. Blædel beredte grunden for Indre Mission og talte filantropen Regitze Barner blandt sine tilhængere. Skrev bl.a. novellen Grevskabet Skovgaarde under pseudonymet Otto Werner samt Prædikener paa Kirkeaarets Søn- og Festdage, Udvidet Konfirmationsundervisning eller evangelisk-luthersk Kirkelære, stridsskrifterne "Grundtvigianismen og den danske Folkekirke" og "Grundtvigianismens Katekismus". Var Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand. Gift med forfatteren Poul Dons' datter, farfar til journalisten Nic. Blædel.

Garnisons Kirkegård, København 2015
© www.gravsted.dk (foto:fl)