Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk entreprenør, politiker og etatsråd

Født fredag den 11. september 1835 i Ydby, Thy
Død tirsdag den 12. september 1911 på Søholm, Hellerup

Mini-biografi: Var søn af en gårdmand, arbejdede med på gården og hjalp faderen med at køre grus og sten til amtets veje. Aftjente 1855-57 sin værnepligt, påtog sig derefter mindre vejarbejder og 1862 strækningen Hillerød-Fredensborg ved anlæggelsen af den nordsjællandske jernbane. Niels Andersen gjorde krigstjeneste 1864, byggede siden bl.a. banerne Helsingborg-Hässleholm, Aarhus-Ryomgård, Hillerød-Græsted, Randers-Hadsund og dampsporvejen København-Klampenborg. Blev en holden mand, men var ansvarsbevidst over for sine arbejdere og oprettede et legat til understøttelse af tilskadekomne arbejdsmænd og deres enker. Var virksom for erhvervelsen af jord til Københavns Landbefæstning, medvirkende ved opførelsen af Middelgrundsfortet og tørdokker på Refshaleøen. Overdrog 1899 sin virksomhed til N.C. Monberg. Andersen sad 1886-1909 i Folketinget, var formand for Entreprenørforeningen og for Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening, sognerådsformand i Gentofte Kommune og amtsrådsmedlem i Københavns Amt. Medlem af Overskatterådet for gl. Københavns Amt, direktionen for Københavns Amtssygehus, Landvæsenskommissionen for Københavns Amtsrådskreds, formand i bankrådet for Kjøbenhavns Laane- og Diskontobank, for Frederiksholms Tegl- og Kalkværker, i Kontrolkomiteen for Cementfabrikken Dania i Mariager, Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring og for Danske Lloyd. Medlem af bestyrelsen for Plantageselskabet Dansk Vestindien, Centralkomiteen, Lyngby-Vedbækbanen, A/S Scandia i Randers og for Dampskibsselskaberne Carl, Gorm og Skjold. Udnævntes til Dannebrogsmand og Kommandør af 2. grad.