Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk generalprokurør og gehejmeråd

Født fredag den 1. maj 1646 i Aalborg
Død lørdag den 14. januar 1708 i København

Mini-biografi: Var søn af lægen Niels Benzon, kunne som 10årig holde en tale på latin, mestrede desuden det græske sprog. Blev student fra Herlufsholm i 1660, rejste til København for at studere hos Thomas Bartholin og inden det fyldte 18. år teologisk eksamen. Niels Benzon tog herefter på en lang rejse til udlandet, besøgte bl.a. Tyskland, Frankrig, Italien, Holland, vendte tilbage til Danmark 1669 efter at have taget en juridisk doktorgrad i Leiden. Fik nu til opgave at bestyre faderens formue og fik overdraget godset Vaargaard. Forelskede sig i 1672 i den kun 13årige Else Scavenius, men måtte vente til 1675 med at indgå ægteskab. Blev nu ansat af sin svigerfar etatsråd Peder Lauridsen Scavenius og blev assessor i kammerkollegiet. Benzon fik adelsbrev i 1679 og kom hurtigt op af rangstigen: 1682 til admiralitetsråd, 1684 kancelliråd og virkelig kammerråd, 1685 efter svigerfaderens død justitsråd og generalprokurør og 1688 etatsråd. Fik i 1692 fritagelse for sine forretninger i Rentekammeret for bedre at kunne varetage generalprokurørembedet, hvor kongen udtrykte tilfredshed med embedsførelsen. Benzon blev i 1704 udnævnt til vicepræsident i Kommercekollegiet og opnåede samme år at få titel af gehejmeråd, blev 1705 ridder af Dannebrog. Var ved sin død ejer af fem godser.