Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk dommer og forbrugerombudsmand

Født torsdag den 2. december 1920 i København
Død lørdag den 23. november 2002

Mini-biografi: Var søn af en direktør, læste jura og tog kandidateksamen i 1947, fik straks efter ansættelse i Justitsministeriet som sekretær og blev siden udnævnt til fuldmægtig. Niels Ehrenreich virkede i årene 1952-54 som politifuldmægtig i Frederikshavn, var 1962 dommer i Aarhus Byret, underviste i offentlig ret ved Aarhus Universitet 1965-69 og var tillige censor ved det samfundsvidenskabelige hovedområde. Blev i 1975 valgt til Danmarks første forbrugerombudsmand og varetog embedet til 1980, var derefter civildommer i Gentofte til 1982 samt dommer i Brædstrup retskreds 1982-89. Ehrenreich sad som formand for Afvandingskommissionen i Aarhus Amt, for Landvæsenskommissionen for Aarhus Amtskommunes 2. område og for Overvoldgiftsretten for Aarhus Amt i tvistigheder ved handel med husdyr. Var Boligministeriets tilsynsførende ved sociale boligselskaber i Aarhus Kommune, formand for Huslejenævnet i Viby Kommune, for Menighedsrådet i Fredens Sogn, for plejeinstitutionen Stefans-hjemmet samt særforsorgsinstitutionen Solbakken, for juridisk Forening i Aarhus, for bestyrelsen for Dansk Bibelselskab og for Landsforeningen Loyal Handel. Var juridisk konsulent for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, formand for Ungdoms boligrådet, medlem af Statens Husholdningsråd, af bestyrelsen for optagelseshjemmet Møltrup samt formand for Naturfredningsnævnet for Københavns Amt. Udgav i 1962 Håndbog i Brandlovgivningen. Har modtaget Markedsføringsprisen og Ejendomsmægler-prisen.