Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk overlæge

Født søndag den 21. april 1929 i Nyborg
Død torsdag den 2. marts 2017

Mini-biografi: Var søn af en landsretssagfører, blev 1947 student og tog 1957 medicins eksamen på Aarhus Universitet. Forskede i arvelige sygdomme, blev 1966 dr.med. på sin disputats Galaktose-1-fosfat-uridyltransferase, skrev flere artikler om især diagnostik og behandling af arvelige sygdomme i både danske samt udenlandske tidsskrifter og bøger. Havde 1966-67 en Postdoctoral forskerstilling på Michigan Universitets afdeling for genforskning, blev ved hjemkomsten tilknyttet Rigshospitalets Børneafdeling, fik her oprettet Metabolisk Laboratorium til diagnostik samt behandling af arvelige stofskiftesygdomme og fra 1983 tillige Molekylærgenetisk Laboratorium. Niels Jacob Brandt var specialist i klinisk kemi, pædiatri samt klinisk genetik, virkede som lektor i pædiatri ved Københavns Universitet og klinisk genetik. Var 1972-74 overlæge ved Børnehospitalet på Fuglebakken og 1974-96 overlæge ved Rigshospitalets Afsnit for Klinisk genetik under Børne- og Fødeafdelingen. Medstifter af og formand for Foreningen af Yngre Pædiatere, medlem af bestyrelsen for Dansk Pædiatrisk Selskab, af Indenrigsministeriets udvalg angående Prænatal Diagnostik, af Det Lægevidenskabelige Fakultetsstudienævn, Sundhedsstyrelsens Udvalg vedrørende medfødte misdannelser og neonatal screening, af Europarådets Ekspertgruppe under Public Health Committee angående congenitte misdannelser samt congenitte stofskiftesygdomme, af Levnedsmiddelstyrelsens udvalg om fosterskader og kemiske stoffer, af Arbejdsministeriets lovudvalg om gentest, sagkyndig i Sundhedsstyrelsen samt Retslægerådet, fagkonsulent ved Den Store Danske Encyklopædi og konsulent ved Statens Seruminstitut.