Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk jurist og professor

Født søndag den 2. januar 1848 i Nykøbing Mors
Død onsdag den 21. februar 1923 i København

Mini-biografi: Var søn af en sognepræst, blev student fra Metropolitanskolen i 1865, studerede derefter jura og blev cand.jur. 1870, samme år ansat som sekretær ved Kommissionen angående en ny sø- og handelslovgivning. Var volontør i Justitsministeriet, tog 1872 på en toårig studierejse til udlandet og blev dr.jur. 1875 på disputatsen Villien som Forpligtelsesgrund, blev året efter ansat i Justitsministeriet. Udnævnt til assessor i Københavns Kriminal- og Politiret 1879, i Den kongelige Landsoverret samt Hof- og Stadsret 1890, var desuden næstformand i Sø- og Handelsretten og assessor i Højesteret. Virkede som censor ved juridiske eksaminer, var borgerrepræsentant i København på højrefløjen, sad som medlem af Sølovskommissionen og var hovedforfatter af motiverne til lovudkastet af 1882. Niels Lassen var formand for kommissionen om købelovgivningen og Rigsrettens formand i 1910, i en årrække medredaktør af Tidsskrift for Retsvæsen og offentliggjorde heri meddelelser fra dansk retspraksis i højesteret, skrev afhandlingen Den Struensee'ske Proces til Tidsskrift for Retsvidenskab, hvilket førte til protester fra både juristers og historikeres side. Lassen blev hædret med adskillige titler: var Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand, Kommandør af 2. grad og har modtaget Storkorset. Udgav sine erindringer i 1919.