Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk landmand og organisationsleder

Født torsdag den 14. maj 1874 på Ejlekærgård, Farendløse, Ringsted
Død mandag den 22. juni 1959 på Højgård, Ringsted

Mini-biografi: Var søn af en gårdejer, fik som 17årig et ophold på Rødkilde Højskole, videreuddannede sig i praktisk landbrug på Falster og overtog sin fødegård 1902. Niels Nielsen fik som det første omdannet bestanden af rødt dansk malkekvæg til en prima stambesætning og begyndte at uddanne landvæsenselever på gården. Blev medlem af menighedsrådet, af sognerådet og af Sorø amtsråd, valgt af Det Radikale Venstre, gik dog siden bort fra dette parti. Nielsen havde adskillige tillidsposter, var bl.a. medlem af De Sjællandske landboforeningers kvægavlsudvalg, valgtes til formand 1921 og var i flere år formand for Vestervang andelsmejeri, for Sjællands stifts kvægopdrætterforening, for Køge-Ringsted banen, for Kærhave Landbrugsskole og for Statens Husdyrbrugsudvalg. Sad 4 år som næstformand for De Sjællandske landboforeninger, talte forgæves for at få husmandsforeningerne medinddraget i forhandlingerne om oprettelsen af et landbrugsråd, måtte på grund af et svigtende helbred trække sig tilbage i 1918. Blev dog medlem af landboforeningernes femmands delegation i Landbrugsrådet ved oprettelsen det følgende år, var med til 1925, de sidste fire år som formand. Opnåede at få iværksat et større registreringsarbejde af de bedste avlsdyr inden for de forskellige kvæg- og hesteracer.