Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk lærer og lærerforeningsformand

Født mandag den 2. december 1889 i Jetsmark, Jammerbugt
Død onsdag den 8. maj 1968 i Aarhus

Mini-biografi: Var søn af en købmand, tog 1910 lærereksamen fra Gjedved, virkede som lærer i Ravnholdt og Mern og blev 1916 førstelærer i Overlund ved Viborg. Sad her som medlem af sognerådet, kom i bestyrelsen for Dansk aftenskoleforening og var i flere år formand for Viborg amts skolebiblioteksforening. Valgtes 1935 ind i hovedstyrelse for Danmarks lærerforening og afløste 1944 K.A. Kristensen på formandsposten. Fik en vanskelig start, da den tyske besættelse havde betydet restriktioner, lønmæssige efterslæb og kriselignende tilstande for skolerne. Niels Nielsen ydede sit til en gunstig udvikling på områder, der blev mærkesager for Danmarks lærerforening, som lønningsloven af 1946, skoletilsynsloven af 1949 og seminarieloven af 1954, var medvirkende til flytningen af lærerhøjskolen til Emdrupborg 1948 og oprettelsen af Danmarks pædagogiske institut 1955. Vakte opmærksomhed i offentligheden under den lange, opslidende debat om skolestruktur med dens tilløb til en skolereform i 1950'erne, der kulminerede med Julius Bomholts fremsættelse af midterlinjeforslaget. Nielsen var en glimrende taler, argumenterede klart og indgød tillid og respekt. Blev den sidste landsbylærer i DLF's formandsstol, genvalgtes enstemmigt til formand i to perioder, efter at købstadslærerne var kommet i flertal i foreningen. Udnævntes ved sin fratrædelse i 1955 til æresmedlem. Var Ridder af Dannebrog.