Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk nationaløkonom, lektor og professor

Født mandag den 7. november 1904 på Frederiksberg
Død mandag den 15. november 1971 i København

Mini-biografi: Var søn af nationaløkonom Jak. Kr. Lindberg, blev i 1923 student og 1929 cand.polit. var manuduktør og tog på studierejse til England. Modtog guldmedalje for afhandlingen En Kritik af den klassiske Omkostningsteori i Belysning af nyere Litteratur. Niels Lindberg underviste i økonomi ved arbejdernes oplysningsbevægelse og var assistent ved universitetets økonomisk-statistiske laboratorium. Udgav 1933 faderens værk Magt og Karl Marx's økonomiske Lære, 1934 Nutidens Økonomi og Fremtidens, med sin egen opfattelse af socialismen. Blev i 1937 ansat som kontorchef i det nyoprettede Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, sad som medlem af produktions- og råstofudvalget fra 1938, var under besættelsen 1940-45 medlem af priskontrolrådet samt bestyrelsen for Fællesorganisationen af almennyttige danske Boligselskaber, siden formand for Socialt boligbyggeri. Udsendte 1942 pjecen "Kamp mod Inflationen eller Lønsænkning?" med kritik af den officielle politik, blev efter krigen indklaget for en socialdemokratisk æresret og afskediget, blev frifundet i 1947. Fortsatte studierne, blev 1951 dr.polit. på afhandlingen Idealer og regler i anvendt økonomi, blev 1955 lektor ved Københavns Universitet, professor i nationaløkonomi ved Landbohøjskolen og 1960 lektor i økonomi og lovgivning på Polyteknisk Læreanstalt. Var bestyrelsesmedlem i Vanføres boligselskab, i Dansk konfliktforskningsgruppe, medlem af forretningsudvalget for Vanførefonden, formand for bestyrelsen for revalideringshjemmet Elleslettegård, medstifter og formand for Revalideringsvirksomhedernes fællesrepræsentation.